Voor de Leerlingen

Studie

Van 15.25 uur tot 16.00 uur wordt - voor wie dat wil - huiswerkbegeleiding georganiseerd.


Afspraken huiswerkbegeleiding

De huiswerkklas biedt kinderen vanaf het 1ste leerjaar de kans om, na de namiddagspeeltijd (15.10 tot 15.25 uur), zelfstandig huistaken te maken en lessen te leren. Ouders beslissen in overleg met de klasleerkracht of hun kind naar de studie gaat.

De juf van toezicht in de studie verbetert geen huistaken of overhoort geen lessen. Het is de bedoeling dat de kinderen enkel de nodige hulp/tips krijgen die hen zal toelaten na verloop van tijd in een hoge mate van zelfstandigheid zelf de huistaken af te maken, gericht vragen te stellen aan de klasjuf tijdens de lessen, ...

Ondersteunende hulp kan bestaan uit het samen overlopen van de agenda, het bemoedigen en stimuleren van het werkende kind om in een rustige (studie-)omgeving zijn opdrachten uit te voeren, concrete tips bij de specifieke vakken en taken, ...

De kinderen werken tot 16.00 uur in het studielokaal. Wie op het belsignaal om 15.25 uur naar de studie komt, blijft daar tot 16.00 uur.

Lessen en taken die in de studie nog niet werden afgerond, worden thuis of in de opvang verder afgewerkt.

  • De kinderen hebben hun klasagenda, schoolboeken en bijhorende materialen bij in hun boekentas.
  • De kinderen werken in stilte.
  • Kinderen die klaar zijn met hun huistaak, blijven in het lokaal. Ze kunnen een boek kiezen om te lezen, een tekening maken, puzzelen of andere opdrachtjes uitvoeren.
  • Na de studie wordt het lokaal netjes opgeruimd.
  • Kinderen die de rust verstoren krijgen een aanmaning, bij herhaaldelijk storen worden de ouders en klasleraar op de hoogte gebracht (mondeling of met een nota in de agenda), zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.


Kijk naar een filmpje van TV.KLASSE over het begeleiden van huiswerk als ouder:


https://www.klasse.be/4546/huiswerk-begeleiden-met-de-abc-methode/


Het waarom van de speeltijd om 15.10 uur:


(Uit Klasse voor ouders)


'Kinderen die veel bewegen, presteren beter op school. Dat blijkt uit een grootschalige Nederlandse studie. “Eerst huiswerk maken en dan spelen, is dus geen goede regel,” zegt onderzoekster Amika Singh van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook een dagelijkse routine, met vaste tijdstippen om te eten en te slapen, zou tot betere resultaten leiden.'