Baso Fiche

Enkel belangrijk voor de leerlingen van L6 die op het punt staan om de overgang naar het secundair te maken.

Onder impuls van de coördinatoren juf Mieke Van den Driessche, juf Nikie De Temmerman, juf Leen Baguet en meester Pieter Coessens, is de zorg voor alle mogelijke opduikende problemen van onze kinderen structureel uitgebouwd. Omdat het belangrijk is dat doorheen de tijd eventuele aandachtspunten niet zouden verwaarloosd worden, werd de BaSo-zorgfiche in het leven geroepen.

De BaSO-fiche is een document met een overzicht van alle zorginitiatieven die in het basisonderwijs werden genomen om uw kind optimaal te ondersteunen. Het wordt door het zorgteam van de school, in samenspraak met u als ouders en het CLB opgesteld en aan u overhandigd. De ouders zijn en blijven eigenaars van dit unieke document en beslissen zelf of ze de fiche al dan niet zullen overhandigen aan de secundaire school.

Op geen enkele andere manier kunnen/mogen gegevens doorgegeven worden tussen scholen onderling! Het is natuurlijk meestal in het belang van uw kind dat de secundaire school zo vlug mogelijk een volledig zicht krijgt op zijn of haar mogelijkheden. De meeste scholen doen dit door een verantwoord onthaalbeleid (intake-gesprek), waar er ook gevraagd wordt naar de BaSO-fiche.

De fiche zal enkel gebruikt worden om de inschrijving vlot te laten verlopen, zodat er geen belangrijke gegevens verloren gaan.