Onze scholen

De Smidse en De Kleine Planeet zijn de twee vestigingsplaatsen van het stedelijk onderwijs Zottegem. Deze behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs met als inrichtende macht stad Zottegem. Elke beslissing omtrent het stedelijk onderwijs, rekening houdend met de geldende onderwijswetgeving, behoort tot de bevoegdheid en de voortdurende verantwoordelijkheid van de democratisch verkozen gemeenteraad.


Beide scholen werken samen en inspireren elkaar, elk vanuit hun schooleigen pedagogisch project.


Het beeld van het oude historische gebouw op de Smissenhoek in Erwetegem, geflankeerd door een prachtige nieuwbouw met alle moderne voorzieningen, is sprekend voor de Erwetegemse vestigingsplaats van het Stedelijk Basisonderwijs. We hebben inderdaad stevige wortels in het verleden en staan tegelijk met onze beide voeten in het onderwijs van de toekomst. Op die manier bieden wij onze kinderen het beste van de twee werelden aan.


Vestiging De Kleine Planeet is een centrumschool. De ligging van de school laat een intensieve samenwerking met alle stedelijke voorzieningen en de omringende leefgemeenschap toe, waar dan ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt. De Kleine Planeet probeert het begrip "brede school" concreet gestalte te geven in tal van samenwerkingsverbanden met externen, initiatieven van het vrijetijdsbeleid, de buurt,... Kinderen leren niet alleen op school, maar ook (en vooral) in hun leefwereld.