Uurrooster

Uurrooster

Op onze school wordt een uurrooster gehanteerd waarin drie blokken van 2 lesuren telkens netjes onderbroken worden door een pauze. Op die manier hopen wij voor de kinderen een evenwicht te scheppen tussen concentratie en ontspanning, Tussen werken en spelen en menen wij de ons beschikbare uurtjes zo efficiënt mogelijk te benutten.


Een schooldag ziet er dan als volgt uit:


Voorschoolse opvang

van 07.00 tot 8.30 uur (betaalopvang tot 08.00 uur)

Lesdag :

  • voormiddag van 8.30 uur tot 12.05 uur

  • namiddag van 13.30 uur tot 15.25 uur

Naschoolse opvang :

Van 15.25 uur tot 18.00 uur

- 15.25 – 16.00 uur (kinderen mogen vanaf 15.25 uur afgehaald worden) speelplaatstoezicht door leerkrachten en mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding

- 16.00 – 18.00 uur betaalopvang

* (Woensdag : toezicht + afhalen kinderen tot 12.30 uur , verdere opvangmogelijkheden via ZIBO)