Uurrooster

Uurrooster

Op onze scholen wordt een uurrooster gehanteerd waarin drie blokken van 2 lesuren telkens netjes onderbroken worden door een pauze. Op die manier hopen wij voor de kinderen een evenwicht te scheppen tussen concentratie en ontspanning, tussen werken en spelen. Zo kunnen we onze lesuren optimaal en efficiënt benutten. 

Een schooldag ziet er dan als volgt uit:

Voorschoolse opvang 

van 07.00 tot 8.30 uur (betaalopvang tot 08.00 uur)

          Lesdag :

Naschoolse opvang :

van 15.25 uur tot 18.00 uur

 

*  (Woensdag : toezicht + afhalen kinderen tot 12.30 uur , verdere opvangmogelijkheden via ZIBO) Via de afbeelding van ZIBO komt u alvast terecht op de website met contactgegevens.