De Smidse


Het beeld van het oude historische gebouw op de Smissenhoek in Erwetegem, geflankeerd door een prachtige nieuwbouw met alle moderne voorzieningen, is sprekend voor de Erwetegemse vestigingsplaats van het Stedelijk Basisonderwijs. We hebben inderdaad stevige wortels in het verleden, staan reeds met onze beide voeten in het onderwijs van de toekomst, en bieden onze kinderen het beste van de twee werelden aan. 

Met een schoolbevolking van kinderen uit Erwetegem en de omliggende dorpen slagen wij er in om als middelgrote school de gemoedelijke sfeer van een dorpsschool te bewaren. 

Vanuit dezelfde visie waken wij erover dat ook onze ouders bij het uitbouwen, bijsturen en verwezenlijken van een duidelijk pedagogisch project nauw betrokken worden. 

Onderwijzen, het aan de kinderen meegeven van kennis, inzichten en vaardigheden, behoort tot de eerstelijnsdoelstellingen van onze school. Welzijn op school zien wij als een noodzakelijke basisvoorwaarde om dit te kunnen nastreven en bereiken.

Gekoppeld aan de plaatselijke sporthal en het stedelijk ontmoetingscentrum, vervult de SBS De Smidse een belangrijke rol in het sociaal gebeuren binnen deze bruisende deelgemeente van Zottegem. Kinderen, ouders en grootouders vinden er letterlijk de basis van gemeenschapsvorming. 

Wij ontvangen u graag op een doordeweekse schooldag om samen met u, met onze peuters, kleuters en leerlingen de sfeer op De Smidse te laten opsnuiven. Altijd welkom!