Visie De kleine Planeet

Leren met goesting!

Ons motto is niet toevallig 'leren met goesting'. Welzijn, een goed gevoel voor iedereen, dragen wij hoog in het vaandel. 


Inspraak en differentiatie zijn belangrijke tools om dit te bereiken via de daartoe aangewezen

weg: betrokkenheid. De gedachte daarachter is dat kinderen een optimale algemene ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan. Een kind dat zich helemaal thuis voelt en zichtbaar geniet, scoort hoog op welbevinden. Een kind dat in zijn activiteit opgaat, geconcentreerd en gefascineerd bezig is, is betrokken.


Het welbevinden van kinderen groeit als de leerkracht tegemoet komt aan de basisbehoeften: als zij zich veilig, gelukkig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Signalen van welbevinden zijn: spontaniteit, genieten, ontspannen zijn en zich open

opstellen. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen, want hoog welbevinden zorgt voor een goede emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling.


Het is van belang dat de leerling weet wat het nut van het geleerde is. Daarnaast moet de leerling in staat zijn om de leerstof in verschillende contexten toe te passen. Leeractiviteiten met een onderzoekskarakter vertrekkende vanuit hun belevingswereld of

hun interesses creëren kansen om tot betekenisvol leren te komen.


De ontwikkeling van een kind is een groeiproces. Betekenisvolle activiteiten en inhouden sturen de ontwikkelings- en leerprocessen.

In De Kleine Planeet staat deze brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Dit omvat alle intelligenties en bespeelt alle talenten. Niet enkel specifieke kennis en vaardigheden worden overgedragen, maar hierin spelen ook context en cultuur een

belangrijke rol.
Pedagogisch Project De kleine Planeet 2022 af.pdf