Visie De Smidse

De Smidse, school voor kinderen van de toekomst

 

De toekomst is niet vooraf uitgeschreven. We hebben dus jongeren nodig 


die kunnen navigeren in een steeds veranderende maatschappij. 

Jongeren die niet overrompeld worden, maar die zichzelf kennen. 

Die weten waar hun talenten en werkpunten liggen. 

Die durven springen, kansen wagen, risico’s nemen. 

Die kunnen evalueren en bijsturen. 

Die geloven in zichzelf.


Om dat te realiseren, baseren we ons onderwijs op 3 belangrijke pijlers:

 


We streven met ons onderwijs naar een brede en totale ontwikkeling van het kind. Kinderen die vertrekken op De Smidse kunnen dus rekenen op een sterke bagage aan kennis, maar evenveel rekenen op hun vaardigheden om in een steeds veranderende wereld, onderzoekend te leren en op zoek te gaan naar de informatie die zij nodig hebben.

 

 

Aandacht voor motorisch en zelfbewustzijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam, want we weten dat fysieke en mentale gezondheid hand in hand gaan. In een maatschappij waar jongeren almaar meer geconfronteerd worden met schermpjes blijven wij onze kinderen aanmoedigen om te bewegen. We leren onze kinderen sterk in hun schoenen staan in een almaar veeleisender en snel evoluerende maatschappij. We willen dat kinderen zich goed voelen en zichzelf goed kennen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn met aandacht voor de diversiteit binnen onze maatschappij en kansen voor elk kind.

 

Tenslotte focussen we op relatiegerichtheid: in relatie tot elkaar en de ander. We willen dat onze kinderen vriendschappen kunnen aangaan en onderhouden en zich gepast kunnen gedragen in elke relatie. 

We willen dat elke ouder zich welkom voelt op onze school, welkom om zichzelf te zijn en mee na te denken over kwaliteitsvol onderwijs voor hun kind, met een rechtstreeks effect op het welbevinden van de kinderen.

We willen dat kinderen het belang van betrokkenheid en burgerzin ervaren, door de maatschappelijke engagementen die de school aangaat met externe partners.

 

Pedagogisch project.pdf