Visie De Smidse

De Smidse, school voor kinderen van de toekomst

 

De toekomst is niet vooraf uitgeschreven. We hebben dus jongeren nodig 


die kunnen navigeren in een steeds veranderende maatschappij. 

Jongeren die niet overrompeld worden, maar die zichzelf kennen. 

Die weten waar hun talenten en werkpunten liggen. 

Die durven springen, kansen wagen, risico’s nemen. 

Die kunnen evalueren en bijsturen. 

Die geloven in zichzelf.


Om dat te realiseren, baseren we ons onderwijs op 3 belangrijke pijlers:

 


We streven met ons onderwijs naar een brede en totale ontwikkeling van het kind. Kinderen die vertrekken op De Smidse kunnen dus rekenen op een sterke bagage aan kennis, maar evenveel rekenen op hun vaardigheden om in een steeds veranderende wereld, onderzoekend te leren en op zoek te gaan naar de informatie die zij nodig hebben.

 

 

Aandacht voor motorisch en zelfbewustzijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam, want we weten dat fysieke en mentale gezondheid hand in hand gaan. In een maatschappij waar jongeren almaar meer geconfronteerd worden met schermpjes blijven wij onze kinderen aanmoedigen om te bewegen. We leren onze kinderen sterk in hun schoenen staan in een almaar veeleisender en snel evoluerende maatschappij. We willen dat kinderen zich goed voelen en zichzelf goed kennen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn met aandacht voor de diversiteit binnen onze maatschappij en kansen voor elk kind.

 

Tenslotte focussen we op relatiegerichtheid: in relatie tot elkaar en de ander. We willen dat onze kinderen vriendschappen kunnen aangaan en onderhouden en zich gepast kunnen gedragen in elke relatie. 

We willen dat elke ouder zich welkom voelt op onze school, welkom om zichzelf te zijn en mee na te denken over kwaliteitsvol onderwijs voor hun kind, met een rechtstreeks effect op het welbevinden van de kinderen.

We willen dat kinderen het belang van betrokkenheid en burgerzin ervaren, door de maatschappelijke engagementen die de school aangaat met externe partners.

 Deze visie is kenbaar gemaakt en verstaanbaar voor ons volwassenen. Maar we willen ook al onze kinderen, van peuter tot kleuter tot lager schoolkind, vertrouwd maken met onze visie.

We willen onze visie leefbaar maken op de klasvloer, op de speelplaats, doorheen onze dagdagelijkse werking. Want enkel op die manier kunnen we onze visie waarmaken, maar ook continu evalueren en bijsturen, om ons onderwijs nog meer kwaliteit te geven.


RAMON

Past zich altijd aan in onze snel evoluerende maatschappij.

De kameleon is een doordenker, een probleemoplosser en is bedachtzaam.


Hij drukt zijn humeur uit aan de hand van zijn kleur.

MOT

Zijn baseline is “zeg nooit zomaar slak tegen een escargot”. 

Hij is wel een verpersoonlijking van de vakleerkrachten / sterke basis aan Frans die hier wordt aangeboden.KARMEL

De libel is een natuurlijke vijand van de kameleon. Maar op De Smidse leert ze om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Ze leert hoe zich gepast te gedragen in elke relatie.
Karmel ontwikkelt zich op eigen tempo vanuit haar cocon tot larve tot libel.
Ze is behendig en sportief.
De libel onderzoekt alles vanuit de lucht en bekijkt alles goed. 


Karmel en Ramon leren samen te leren en te leven op onze school. Ze leren elkaar en hun eigenschappen goed kennen en helpen elkaar om de werkpunten om te buigen, zo versterken ze elkaar.

Ze zorgen ervoor dat beiden zich goed en zelfzeker voelen.

Pedagogisch project.pdf