Studietoelage

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 voerde de overheid ook voor kleuters en kinderen van de lagere school een schooltoelage in (€ 90, € 135 tot € 180 per jaar). De toekenning ervan gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van een gezin bepaalt of u al dan niet in aanmerking komt.

Een andere, niet onbelangrijke factor, is de aanwezigheid van het kind op school:

KLEUTERS

Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen:

Minder dan drie jaar: 100 halve dagen

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen

4 jaar op 31/12: 185 halve dagen

5 jaar op 31/12: 220 halve dagen

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig


LAGERE SCHOOLKINDEREN

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, en dit twee jaar op rij, heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg.

Om dit te controleren is de school verplicht na 10 halve dagen onwettige afwezigheid het CLB te verwittigen en na 30 halve dagen een begeleidingsdossier voor te leggen aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wanneer de leerling vervolgens twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is, verwerft hij opnieuw het recht op zijn studietoelage. Voorkomen is beter dan genezen!


Aanvragen

Wil je een aanvraag online of op papier indienen? Op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming lees je hoe je moet te werk gaan.


Indien je persoonlijke hulp nodig hebt, kan je naar de bezoekersdag van de afdeling Studietoelagen komen, telkens op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u., in Brussel en bij de provinciale meldpunten. Je vindt online een overzicht van deze provinciale diensten. Tijdens de bezoekersdagen kan de afdeling Studietoelagen aanvragen digitaal indienen, zelfs zonder pincode. Een digitale aanvraag kan sneller worden afgewerkt, want het vraagt geen registratietijd.


Dit najaar organiseren verschillende Vlaamse steden en gemeenten bovendien ook een zitdag studietoelagen. Een medewerker van de afdeling Studietoelagen beantwoordt dan al je vragen. Data vind je op de site.


Je kan tot slot ook aankloppen voor ondersteuning bij verschillende OCMW's en steden. Deze organisaties kunnen samen met de aanvrager een school- of studietoelage online aanvragen, zonder dat de aanvragers zelf de pincode van hun e-id moeten kennen. Check de site om te weten welke OCMW's en steden deelnemen aan dit initiatief.