Actueel

Omwille van de stijgende leerlingenaantallen en de beperkte infrastructuur ziet onze school zich verplicht om te werken met

vernieuwde inschrijvingsmodaliteiten.

Een eerste verandering betreft de inschrijvingsperiodes:

de inschrijvingen voor De Kleine Planeet starten op 1 maart van het schooljaar (dat voorafgaat aan het schooljaar waarin het kind naar school mag gaan). In het kader van de voorrangsregels kunnen de kinderen van personeelsleden en broertjes of zusjes van kinderen die reeds schoollopen op De Kleine Planeet reeds inschrijven vanaf 1 februari van dit voorafgaande schooljaar.

Een tweede verandering betreft de begrensde leerlingenaantallen.

Met ingang van 02/09/2019 is het aantal beschikbare plaatsen vastgelegd op maximum 12 leerlingen van hetzelfde geboortejaar, met een maximum van 24 leerlingen per klas.

Wij houden u hier op de hoogte van het aantal leerlingen die vandaag per leeftijdscategorie nog kunnen inschrijven:

Voor K0/K1:

  • geboortejaar 2017 : O plaatsen beschikbaar
  • geboortejaar 2016 : O plaatsen beschikbaar

Voor K2/K3:

  • geboortejaar 2015 : O plaatsen beschikbaar
  • geboortejaar 2014 : O plaatsen beschikbaar

Voor L1/L2:

  • geboortejaar 2013 : 0 plaatsen beschikbaar
  • geboortejaar 2012 : 1 plaats beschikbaar

Voor L3/L4:

  • geboortejaar 2011 : O plaatsen beschikbaar
  • geboortejaar 2010 : 1 plaats beschikbaar

Voor L5/L6:

  • geboortejaar 2009 : 3 plaatsen beschikbaar
  • geboortejaar 2008 : 3 plaatsen beschikbaar