Actueel


Omwille van de stijgende leerlingenaantallen en de beperkte infrastructuur ziet onze school zich verplicht om te werken met:

vernieuwde inschrijvingsmodaliteiten.

Een eerste verandering betreft de inschrijvingsperiodes:

de inschrijvingen voor De Kleine Planeet starten op 1 maart van het jaar waarin het kind 2 jaar wordt. In het kader van de voorrangsregels kunnen de kinderen van personeelsleden en broertjes of zusjes van kinderen die reeds schoollopen op De Kleine Planeet reeds inschrijven vanaf 1 februari van dit jaar.

Een tweede verandering betreft de begrensde leerlingenaantallen.

Met ingang van 02/09/2019 is het aantal beschikbare plaatsen vastgelegd op maximum 12 leerlingen per leerjaar, met een maximum van 24 leerlingen per klas.

Wij houden u hier op de hoogte van het aantal leerlingen die vandaag per leeftijdscategorie(kleuter) en per leerjaar(lager) nog kunnen inschrijven:

Voor K0/K1:

 • geboortejaar 2020: 12 plaatsen beschikbaar

 • geboortejaar 2019 : 0 plaatsen beschikbaar

 • geboortejaar 2018 : 0 plaatsen beschikbaar

Voor K2/K3:

 • geboortejaar 2017 : 0 plaatsen beschikbaar

 • geboortejaar 2016 : 0 plaatsen beschikbaar

Voor L1/L2:

 • L1 : 0 plaatsen beschikbaar

 • L2 : 1 plaatsen beschikbaar

Voor L3/L4:

 • L3 : 0 plaatsen beschikbaar

 • L4 : 6 plaatsen beschikbaar

Voor L5/L6:

 • L5 : 0 plaatsen beschikbaar

 • L6 : 5 plaatsen beschikbaar

Samen met onze zusterschool uit Erwetegem zorgden wij er voor dat de Steenbergse Bossen in Erwetegem uitgebreid werden met niet minder dan 5.000 bomen (geschonken door BAM)!!

En alsof dat nog niet genoeg was om ons milieubewustzijn te onderstrepen: de leerlingen van L5 en L6 reden met z'n allen met de fiets naar de Steenbergse Bossen!