Oudercomité

Een succesrijke schoolloopbaan staat of valt met ‘graag naar school gaan’. Studeren wordt dan meteen een stuk gemakkelijker. Ouders willen daarom liefst betrokken worden bij wat er in en rond de school gebeurt en zijn ook bereid om, als het even kan, een handje toe te steken. Omgekeerd heeft de school de ouders soms nodig om te weten wat er leeft bij de kinderen. Zo blijft onze school een zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. Ons oudercomité speelt daarin zonder twijfel een belangrijke en onmisbare rol. 

Als school gaan wij prat op een jarenlange traditie van samenwerken met het oudercomité. De inbreng van deze dynamische groep ouders is bijna dagelijks merkbaar in ons schoolleven, maar op speciale gelegenheden als de wafelenbak/kerstmarkt voor de kerstvakantie, grootouderfeest, eetfestijn, .... nemen zij expliciet de touwtjes in handen.

Ieder schooljaar kan dit comité wel wat vers bloed gebruiken (met de laatstejaars 'zwaaien' ook hun ouders 'af' in juni). Zo ook aan het einde van dit schooljaar. Bent u geïnteresseerd, dan kan u altijd bij één van hen terecht.

Woordje van de voorzitter

De inbreng van de ouders in het schoolgebeuren is een belangrijk gegeven !

Ons oudercomité is samengesteld uit ouders van peutertjes, kleutertjes en leerlingen van SBS De Kleine Planeet.  Het oudercomité vormt een brug tussen de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de directeur.

Wij als oudercomité handelen steeds in het belang van alle kinderen en de school.  Voor individueel belang is geen plaats.  Integendeel ! Wij werken in een goede verstandhouding met de leerkrachten en de directeur en helpen mee waar nodig.   

Wij doen dit om van ‘onze school’ een aangename werkplek te maken voor onze peutertjes, kleutertjes, leerlingen, de leerkrachten, de directie en uiteraard ook voor de ouders.

Het Oudercomité zelf probeert, door de organisatie van een aantal jaarlijkse activiteiten, geld in het laatje te brengen zodat wij kunnen bijdragen tot de kwalitatieve en materiële uitbouw van de school.   

Deze financiële input is van een niet te onderschatten belang : wij vinden het heel belangrijk de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te beperken, immers niet elke ouder heeft dezelfde financiële draagkracht.  Wij vinden het dan ook een must dat élke leerling kan deelnemen en genieten van allerhande projecten en buitenschoolse activiteiten.  Ook willen wij de beperking die is opgelegd door de maximumfactuur overbruggen door zelf financieel bij te dragen zodat bijvoorbeeld boerderijklassen, bosklassen, zeeklassen kunnen blijven worden georganiseerd.  

Onze jaarlijkse hoofdactiviteiten :

-       Opsmuk school naar aanleiding van 1 september

-       pannenkoekenverkoop

-       Sinterklaasfeestje

-       Wafelbak met aansluitend kerstmarkt

-       Grootouderfeest

-       Eetfestijn

-       Receptie communicaten/lentefeestertjes

-       Proclamatie communicanten/lentefeestertjes

-       Schoolfeest

Bij deze activiteiten horen ook tal van nevenactiviteiten : aankleding van de school naar de kerst- en eindejaarsdagen toe (versiering, eigen decoraties, …..), het vullen van de sinterklaaszakjes met tal van lekkers, inkopen voor de wafelbak, kerstfeest, schoolfeest, na de winter het snoeien van de plantjes en het onderhoud van de speelplaats, zandbak en de tuinperkjes, …..

Ook onze leesmoeders, computervaders, kookpieten of zwarte pieten zijn elk jaar paraat.  Wij zijn er trouwens zeker van dat bij vele ouders/grootouders er een verborgen schatkamer aan talenten en hobby’s aanwezig is. 

Zoals reeds vermeld is het zorgen voor een financiële buffer onmisbaar.  Vandaar ook dat wij de bijdrage van de ouders in de pannenverkoop, eetfestijn, kerstfeest enorm waarderen. Zo trachten wij ervoor te zorgen dat elk kind aan een redelijke kostprijs kan deelnemen aan :

-       Boerderijklassen

-       Cultuurklassen

-       Bosklassen

-       Zeeklassen

-       Projectklassen

-       Indien mogelijk : langlaufuitstap

-       Allerhande daguitstappen en eventuele activiteiten op school door externen

De opbrengsten worden eveneens gebruikt voor de aankoop van keukengerei (frietpot, bestek, dessertkopjes, glazen, …..), benodigdheden in de klassen (didactisch materiaal, radio, speelgoed, educatieve benodigdheden), fietsjes, pingpongtafel, plantjes, enz….

Naast deze jaarlijkse activiteiten organiseren wij op geregelde tijdstippen vergaderingen (1- of 2-maandelijks). Daarop worden niet enkel onze activiteiten besproken maar ook : de veiligheid rond onze school, organisatie van buitenschoolse uitstappen, probleemsituaties die zich binnen de school kunnen afspelen en dienen te worden aangekaart, samenwerking met SBS De Smidse, activiteiten door Stad Zottegem waarop door de scholen kunnen worden ingepikt (bvb. de wereldrecordkrijttekening in de loop van het schooljaar 2017-2018), organisatie opvang kinderen buiten de schooluren, interactie tussen de ouders en de leerkrachten, ….

Binnen ons oudercomité hebben wij heel actieve ouders maar voor sommige ouders is het organisatorisch soms moeilijk om op geregelde tijdstippen deel te nemen aan vergaderingen en/of activiteiten.   Dit mag hen absoluut niet tegenhouden om lid te worden van ons oudercomité.  Elke input, elke mankracht, elk idee lijkt soms een kleine, verwaarloosbare verdienste maar vormt in werkelijkheid een onmisbare schakel om van onze school een keileuke school te maken waarbij onze kinderen kunnen uitgroeien tot evenwaardige, sociale, vriendelijke en verantwoordelijke pubers.

Tenslotte staan wij ook graag ten dienste van jullie ouders en willen jullie dan ook zoveel mogelijk betrekken in onze werking.   Iedere vraag of suggestie is dan ook van harte welkom in het belang van alle kinderen, de school en de volledige entourage.

Voorzitter:

Van Iseghem Tineke

Secretaris:


Schatbewaarder:


Leden:                                       

Bauwens Erika

Burgers Ilse

Colen Katrien

Coppejans Natasja

De Jaegher Sigrid

De Pessemier Virginie

De Vuyst Roselien

Petit Evelien

Simoens Kristof

Van Caekenberge Freya

Van Damme Veerle

Van der Fraenen Femke

Van der Linden Lieselotte

schooljaar '19-'20